17 points / 17 bodů

17 points

various materials and dimensions, common work with Jana BernartováPetr Dub and Tomáš Moravec, Armaturka Gallery, Ústí nad Labem, 2011

The project entitled “17 Points” thematizes the possibilities
of cooperation and limits of installation within a collective
exhibition. Its objective was to create an object consisting of
four author’s components that were born separately and without
the awareness of the shape or size of the others‘ work. The connection
piece, which received most points among other proposals
in a democratic vote (in our case, it was a double-sided screw),
became the material and only formal criterion of connecting the
joint artifact on the day of the exhibition opening.

 

17 bodů

různé materiály,  společná práce s Janou BernartovouPetrem Dubem a Tomášem Moravcem, galerie Armaturka, Ústí nad Labem, 2011

Výstavy Konečně spolu se za Galerii Petrohrad účastní Matěj Al-Ali a Tomáš Moravec, kteří přizvali spřátelené umělce Janu Bernartovou a Petra Duba. Projekt s názvem “17 bodů” tématizuje možnosti kooperativní spolupráce a limity instalace v rámci kolektivní výstavy. Jeho cílem bylo vytvoření objektu složeného ze čtyř autorských komponentů, jež vznikaly odděleně a bez bez vědomí o tvaru či velikosti díla druhých. Spojka, která v demokratickém hlasování obdržela nejvíce bodů mezi ostatními návrhy (v našem případě oboustranný vrut), se stala materiálním a jediným formálním kritériem propojení společného artefaktu v den zahájení výstavy. 

TZ Artalk

celky_MG_1299 Petrohrad_MG_1151 Petrohrad_MG_1319 Petrohrad_MG_1573