Back to Crux of the Matter

Back to Crux of the Matter

installation, rubber conveyor belt, steel construction, electric engine, plaster wall

included in exhibitions:

“Hairy ball theorem”, Gallery At the White Unicorn, Klatovy, CZ, 2016

“Independent research of subjectivity”, 4+4 days in motion festival, Prague, CZ, 2016

 

Zpět k jádru věci

instalace, gumový dopravníkový pás, železná konstrukce, elektrický motor, sádrokartonová stěna

dílo bylo vystaveno:

“Teorie chlupatého míče”, Galerie u Bílého Jednorožce, Klatovy, 2016

“Independent research of subjectivity”, 4+4 dny v pohybu, Praha, 2016

Individualita neexistuje sama o sobě, je vždy součástí většího mechanismu dění. Jsme průsečíkem vlastní představy o sobě a představami ostatních osob. Cestu životem si hledáme sami, často však po již definovaných trajektoriích. Cíl cesty jasný není, je někde na konci kruhu, na sbíhajícím se horizontu.

Dílo lze v rámci výstavy číst ve dvou rovinách, jako pohyblivý obraz a mechanický aparát. Rozdělením instalace do dvou výstavních prostor, se divákovi zamezuje rychlý způsob čtení, musí si uvědomit konsekvence. Pohyblivý obraz, v materiálové podobě, na jedné straně a aparát na straně druhé. Dílo se snaží o komunikaci jak s ostatními vystavenými díly, tak hlavně s divákem a funguje více jako katalyzátor, než jako plnidlo.

 

Rolling black matter in small frame / hole in the wall.
Installation look. Small black frame in the wall. (on left side of photo)
Material projection appartus from other side of the wall.
Installation look. Main part of intallation brings backstage feeling.