Counterweight / Protiváha

Counterweight

steel construcion, pipe, drywall, concrete-cast on site, 400 x 250 x 240 cm, etc. gallery, Prague, 2014

Concrete panel creates an image that is grown together with wall. Concrete was cast directly in the gallery, by using mechanism located on the other side of wall. Volume of a tube, placed in the mechanism, equals volume of a concrete panel. By setting of the concrete, mechanism went seized and became a part of the image. The wall, mechanism and concrete panel composes an installation that deals with theme of creating the image. Images are present all over civilisation, questioning of cause and origin of these images went beside. The installation bounds image and its construction together, so the viewer experiences process of creation. Scale of the concrete panel is 16:9, as a reference to widespread scale of the video projections. It is a case of “back projection” cast in material, concrete.

Protiváha

ocelová konstrukce, trubka, sádrokarton, betonový odlitek (odlitý na místě), 400 x 250 x 240 cm, etc. galerie, Praha, 2014

Betonová deska tvoří obraz srostlý se stěnou. Na druhé straně stěny je mechanismus, který byl použit k odlití desky přímo v galerii. Objem trubky v mechanismu se rovná objemu desky. Zatuhnutím betonu strnul i aparát a stal se součástí obrazu. Konstelace stěny, mechanismu a betonové desky tvoří instalační celek, tematizující tvoření obrazu. Svět je dnes zahlcen obrazy, převážně digitálními. Toto zahlcení odsunuje otázku původu těchto obrazů stranou. Rozměr betonové desky je ve formátu 16:9, odkazující na rozšířený formát video projekcí. Jedná se o „zpětnou projekci“ materiálem, betonem. V této instalaci se divák ocitá na dvou stranách obrazu, na jeho vizualitě a jeho původu.

4 3x 2 1b1