Dailies / Denní práce

Dailies

one channel HD video 11:46, steel construction, 70 m of burlap, concrete, 2015

Part of solo exhibition with Tomáš Moravec – “Still life with mechanical script”, GUDP, Brno, 2015

Denní práce

jednokanálové HD video, 11:46, ocelová kosntrukce, 70 m juty, beton, 2015

Součást samostatné výstavy s Tomášem Moravcem – “Zátiší s mechanickým scénářem”, GUDP, Brno, 2015

ZATISI014

ZATISI017

ZATISI019

ZATISI018

ZATISI022
Still from video
Still from video
Still from video

Foto: www.fotomisad.cz

Ideological sketch
Ideological sketch

 

Definition – video statement of mechanical script