From head to heel / Od hlavy k patě

From head to heel

in cooperation with Tomáš Moravec

From head to heel, HD video, 19:56 min

The Preview, HD video, 61:14 min

Project From head to heel records a group interaction, emerged by simple mechanical scripts. Applied script does not contains role-play or direct speech, rather defines a moment that unifies group of people. Mechanics in this script becomes an “active coulisse” which punctuates presence in a group.

 

Od hlavy k patě

ve spolupráci s Tomášem Moravcem

Od hlavy k patě, HD video, 19:56 min

Předpremiéra, HD video, 61:14 min

Projekt Od hlavy k patě zaznamenává skupinovou interakci, vznikající pomocí jednoduchých mechanických scénářů. Aplikovaný scénář nevytváří role a repliky, spíše definuje moment sjednocující skupinu. Mechanika takto vytvořená se stává aktivní kulisou, podtrhující samotný pobyt ve skupině.