Revizor

Revizor

Displaying apparatuses for showing past years of “Other visions” animation contest, part of PIFPAF festival in Olomouc.

installation, common work with Tomáš Moravec, 2011

 

Revizor

Zobrazovací zařízení pro presentaci předchozích let soutěže “Jiné vize”, součástí festivalu PIFPAF v Olomouci.

instalace, společná práce s Tomášem Moravcem, 2011

1_a 1_b 2_a 2_b 3_a 3_b 3_c 4_a 4_b galerie_u_mloka