Rigorous individualist / Důsledný individualista

Rigorous Individualist

rubber conveyor belt, tri-pod, engine, digital camera, 75 x 50 x 50 cm, Zlín Gallery, Zlín, 2015

 

Důsledný Individualista

gumový dopravníkový pás, stativ, motor, digitální fotaparát, 75 x 50 x 50 cm, Galerie Zlín, Zlín, 2015
IMG_0666

IMG_0667

Rigorous Individualist - detail

Stills from camera
Stills from camera