Something happens, because something happens, because something happens

Something happens, because something happens, because something happens

wooden construction, rubber surface, 480 x 120 x 120 cm, Košice, Slovakia, 2014

This temporary monument does not refer to any previous historical occasion, but constitutes its purpose directly on the spot. By means of the basic mechanism and human strength, monument transforms its role from referring into generating. The monument becomes a shelter and afterwards platform for sitting and meeting. The monument is medium of interaction in public space.

Něco se děje, protože se něco děje, protože se něco děje

dřevěná konstrukce, gumový povrch, 480 x 120 x 120 cm, Košice, Slovensko, 2014

Tento dočasný monument neodkazuje k žádné historické události, ale tvoří svůj význam přímo na místě. Za pomocí základní mechaniky a lidské síly mění svou funkci z odkazující na generující. Z monumentu se stává přístřešek a po sléze platforma pro sezení a setkání. Monument zde funguje jako médium interakce ve veřejném prostoru.

 

2_edit_small3_edit_small