Summer clean-up / Letní úklid

Summer clean-up

installation, composed debris, common work with Tomáš Moravec, 2007

 

Letní úklid

instalace, organizovná suť, společná práce s Tomášem Moravcem, 2007

Letní úklid 2

Letní úklid 1