Trail of courage / Stezka odvahy

Trail of courage
permanent public installation, common work with Petr Dub and Tomáš Moravec, Psáry, Dolní Jirčany, 2012

„At the occasion of the congress held in Rome in 1936 Le Corbusier described ‘architectural walk’ as a means to experience architecture. Through a walk we gain from the architecture a feeling which is mediated by shock.“
(Le Corbusier, Conferenza alle Reale Academia d´ Italia, Roma 1936).

The project The Path of Courage aims at artistic capture of today´s urbanization of Psáry and Dolní Jirčany and related phenomena which represent, as models, a significant part of the social turnover in the Czech Republic after 1989.

The Path of Courage is formed by a net of twelve educational points connecting the original core of the municipality to the new structured areas of development that have been chosen for their standardized settlement character. The aim of mapping of the conrete context and situation of the municipality through information boards on publicly accessible places is mainly a revival of the possibility of broader social dialogue and confrontation of theory with everyday reality. The content of the information boards is therefore an informational description of the problems of suburban areas, planning of their development, and structure through technical texts that are normally not a part of public space, yet they represent a great potential for securing sustainable development of the whole society.

The Path of Courage has been realized under the patronage of the Centre for Central European Architecture (CCEA) within the CULTURAL ACUPUNCTURE TREATMENT FOR SUBURB project. The project CULBURB, through acupunctural intervention, activates suburban locations of Central European capitals and their inhabitants. Further Central European municipalities that have participated in the project: Hungary – Budapest, Poland – Warsaw, Austria – Wien, Slovakia – Bratislava, Slovenia – Ljubljana) More at: www.culburb.eu

Map download

 

Stezka odvahy
permanentní instalace ve veřejném prostoru, společný projekt s Petrem Dubem a Tomášem Moravcem, Psáry, Dolní Jirčany, 2012

„Ku příležitosti kongresu v Římě v roce 1936 Le Corbusier „architektonickou vycházku“ popsal jako prostředek k zakoušení architektury. Z architektury získáváme skrze vycházku pocit a médiem tohoto pocitu je otřes“.
(Petr Rezek, Architektonika a protoarchitektura, 2009)

V sobotu dne 3. 11. 2012 byl na pražském předměstí v obci Práry-Dolní Jirčany zahájen provoz permanentní umělecké intervence s názvem Stezka odvahy. Stezka věnovaná problematice „sídelní kaše“ vznikla na základě autorské spolupráce Matěje Al-Aliho, Petra Duba a Tomáše Moravce v rámci projektu Cultural Acupuncture Treatment For Suburb. CULBURB je organizován pod záštitou Centra pro současnou architekturu. Předmětem projektu je aktivace sociálního prostoru pěti evropských předměstí (Bratislavy, Budapešti, Lublaně, Prahy a Vídně) skrze „akupunkturní zásahy“.

Stezka odvahy konkrétně sestává ze třinácti zastavení lokalizovaných v běžné zástavbě obce, přičemž její podoba vychází z klasického formátu naučných stezek. Jednotlivá zastavení však nepopisují historické pamětihodnosti či přírodní úkazy, jelikož ty v daném místě jednoduše chybí. Informační panely naproti tomu opisují místní dispozice „typického městského satelitu“ a prostřednictvím nevšedního způsobu zveřejnění citací vybraných textů z teorie současného urbanismu či situačních analýz reflektují vývoj suburbanizace v ČR po roce 1989. Svou formou stezka zprostředkovává střet dvou prakticky oddělených světů – realitu všedních dní obyvatel obce a provoz odborné urbanistické teorie. Z obce se tak stalo „živé muzeum“ a galerie zároveň, přičemž stezku lze s ohledem na její charakter modelově přenést na jakékoli obdobné místo.

TZ Artalk, Artalk – Dětskýma očima,

Mapka ke stažení

 

00 01a 01b 02c 03a 04a 05 06 07b 08 09 10 11 12